Protipožární ochrana staveb

Během výstavby budovy vznikají prostupy pro různé technologie, spáry stavební a dilatační. Všechny tyto prostupy a spáry je třeba utěsnit pokud procházejí požárně dělící konstrukcí. Někdy je třeba samotnou konstrukci obložit nebo ošetřit nástřikem/nátěrem pro zvýšení její požární odolnosti.

Promat

Protipožární ochrana s produkty Promat

S certifikátem a produkty od firmy Promat s.r.o. můžeme provádět následující:

 • Obklady a nátěry ocelových konstrukcí
 • Požárně ochranné membrány a obklady ŽB konstrukcí
 • Stropy a podhledy všeobecně
 • Ochrana dřevěných trámových stropů a střech
 • Stropy a střechy z trapézového plechu
 • Příčky a stěny
 • Těsnění stavebních a dilatačních spár
 • Prosklené konstrukce PROMAGLAS
 • Ventilační potrubí PROMATECT
 • Trubní ucpávky všeobecně
 • Kabelové a instalační kanály
 • Kabelové přepážky a ucpávky

Hilti

Protipožární ochrana s produkty Hilti

S certifikátem HILTI STANDARD a produkty od firmy HILTI můžeme provádět následující:

 • Protipožární zabezpečení plastového a kovového potrubí
 • Prostupy kabelových tras
 • Těsnění stavebních spár
 • Protipožární nástřiky a nátěry
 • Provádění kontrolních prací dle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb.